Maging isang Pinahintulutang Independent CX Service Provider (ICSP)
at Kumita ng Extra Income.

Upang magkaroon ng isang mas mahusay na pag-unawa sa kung ano ang nagtatakda ng CROINX (CX) bukod sa anumang iba pang mga digital na sistema ng pagbabayad, mangyaring maglaan ng panahon upang basahin ang website na ito at panoorin ang CX video sa youtube.

Kunin ang Iyong Sariling CX Account Ngayon.

I-set up ang iyong sariling negosyo bilang isang Pinahintulutang Independent Croinx (CX) Service Provider (ICSP) at magsimulang magkaroon ng dagdag na kita sa pamamagitan ng pagbuo, pagsuporta at pagliligkod sa mga gumagamit ng CX sa loob ng iyong lugar at mga karatig pook.

Kahit na bilang magaaral sa isang kolehiyo o unibersidad, maaari kang makakuha ng isang matatag na kita gamit lamang ang iyong computer, tablet o iyong smartphone. Madaling i-set up ang iyong sariling negosyo bilang isang regular o part time na ICSP.

Walang anumang espesyal na basehan kahit na anong kasarian basta na hustong gulang ay maaring sumali.

Libre ang processo at pagsali bilang membro dito.

Kapag ang iyong aplikasyon bilang isang pinahintulutang ICSP ay naaprubahan, makakatanggap ka ng isang Certificate na nagkukumpirma na ikaw ay isang Awtorisadong ICSP, ilang hanay ng mga logo ng CX ay maaari mong gamitin at Gabay sa kung paano magtagumpay bilang isang ICSP.

Wala kang babayaran para dito..

Mangyaring mag-click dito upang pumunta sa aming website ng ICSP Service Centers upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano ka magiging isang pinahintulutang ICSP.

Ang mga ICSP ay nakakakuha ng mga komisyon kapag nakatutulong silang magbukas ng mga bagong CX accounts para sa kanilang mga kaibigan, miyembro ng pamilya at sinuman sa kanilang komunidad na maaaring makinabang mula sa mga transaksyong walang cash at paglilipat ng zero-fee ng mga pondo sa kahit saan sa mundo.

Ang mga ICSP ay nakakakuha rin ng mga komisyon sa tuwing bumili ang kanilang mga kliyente ng karagdagang CX.

Ang mga may hawak ng CX ay karapat-dapat na humiram ng CX sa oras ng kagipitan ng pamilya ngunit dapat na suportado ng kanilang ICSP ang naturang application.