MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON

Tinutukoy ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ang iyong paggamit ng website na ito at iba pang mga website na nabanggit o na-reference dito (ang Site). Upang Gamitin ang Site na dapat mong basahin, sumang-ayon sa at tanggapin ang lahat ng mga tuntunin at kundisyon na nasa Kasunduang ito.

Ang mga tuntunin ng paggamit ay maaaring magbago paminsan-minsan, at sumasang-ayon ka na bahagi sila ng Kasunduang ito. Sa bawat oras na gagamitin mo ang site na ito, kinukumpirma mo ang iyong kasunduan upang masakop, at kilalanin ang anumang mga pagbabago sa, ang Kasunduan.

Sumasang-ayon ka ring maging pamilyar ka at sumunod sa mga tuntuning may kaugnayan sa iyong paggamit ng Site at ng mga serbisyo, kung mayroon man, na ibinigay sa ilalim ng Kasunduang ito (na maaaring susugan paminsan-minsan). Dapat mong ma-access at basahin ang impormasyon na nakapaloob sa iba pang mga pahina at mga website na tinutukoy sa Kasunduang ito.

Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kasunduang ito, sumasang-ayon kang sumunod sa mga ito at sa anumang Mga Kasunduan ng User at nai-post ang mga tuntunin at kundisyon sa iba pang may-katuturang mga website. Paminsan-minsan maaari naming baguhin ang mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito. Ang mga susog ay mai-publish sa Site na ito.

Maliban sa nakasaad sa Kasunduang ito, o kung hindi ay aabisuhan sa iyo, ang lahat ng mga susog ay magiging epektibo kaagad. Ang patuloy na paggamit ng site na ito kasunod ng paglalathala ng anumang mga pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon ay bumubuo ng pagtanggap ng mga pagbabagong iyon. Sa Kasunduang ito "ikaw" ay tumutukoy sa sinumang kumikilos para sa iyo o sa iyong express o ipinahiwatig na awtoridad.